Nieuwe positionering en nieuwe middelen

In 2021 is de FBE Noord-Holland gestart met het professionaliseren van de communicatie. De werkzaamheden van een FBE waren met de introductie van de Wet natuurbescherming in 2017 drastisch gewijzigd en dit was nog niet doorvertaald naar de externe communicatie. 

In 2022 heeft dit geleid tot een heldere positionering, een nieuw logo en huisstijl, het ontwikkelen van een nieuwe website en een nieuwsbrief. De communicatie richt zich niet meer alleen op de uitvoerders, maar op iedereen die meer wil weten over het voorkomen van schade door wilde dieren. Het gaat hierbij om handelingen in de brede zin des woords: van introductie van een diersoort, het inzetten van preventie ter voorkoming van mens-dier conflicten en bij hoge uitzondering, alleen als preventie niet meer helpt, het inzetten van dodelijke middelen zoals afschot. 

  • Klik hier voor het nieuwsbrievenarchief. 
  • Klik hier voor de website van de FBE Noord-Holland.

Faunakalender: altijd correct en up-to-date

De wet- en regelgeving rondom beheren is complex. Niet alleen voor de uitvoerder maar ook voor bijvoorbeeld inwoners die geconfronteerd worden met beheer.  

De FBE Noord-Holland heeft als ambitie dat iedereen waar dan ook transparant en navolgbaar zelf moet kunnen nagaan wat nu wel en niet mag en waarom. Hiervoor heeft de FBE Noord-Holland de faunakalender ontwikkeld.  De kalender biedt duidelijk en overzichtelijk wanneer en onder welke voorwaarden schadebestrijding mogelijk is. Zo kan de teler nagaan wat er mogelijk is aan bestrijding als hij over drie maanden bloemkool plant, kan de schadebestrijder op elk moment over de juiste informatie beschikken en kan een wandelaar ter plekke zelf bekijken of wat hij ziet in het veld wel toegestaan is. 

Link: faunakalender

Communicatie Faunaspot

Er is veel aandacht besteed aan het voorbereiden van de introductie van de mobiele registratie-app FaunaSpot. Zo is er een speciale website ontwikkeld waarin de toegevoegde waarde van de app voor verschillende gebruikersgroepen wordt toegelicht. Ook bevat de website behalve handleidingen voor de app en het dashboard een uitgebreide Q&A (veelgestelde vragen). Voor het actief benaderen van deze gebruikersgroepen is gebruik gemaakt van de nieuwsbrief, waarop in korte tijd meer dan 1.000 mensen zich hebben geabonneerd. 

Ook hebben wij in het najaar in samenwerking met de WBE’s 12 bijeenkomsten georganiseerd om een toelichting te geven op de introductie van FaunaSpot. Daarnaast hebben we op uitnodiging van de Land- en Tuinbouw Organisatie, de Nederlandse Jagersvereniging afdeling Noord-Holland en een Wildbeheereenheid viermaal een toelichting gegeven op het faunabeheer in Nederland en Noord-Holland. 

Klik hier voor de website van FaunaSpot.